Vägen till ditt körkort.
Steg 1.Skaffa ett körkortstillstånd:                  

Ring oss på 0150-13655 så hjälper vi dig med ansökningarna.                                                                  
Steg 2.Läs teori och övningskör parallellt.
Med körkortstillståndet så får du övningsköra från det att du fyllt 16 år.
För privat övningskörning måste både du som elev och din handledare genomgåen godkänd handledarutbildning.  
Steg 3.Gå riskutbildningen :
Riskutbildning del 1 och 2 är obligatorisk för alla som ska ta körkort.
Del 1. Handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

Del 2 halka. Handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Som vi gärna hjälper till med. 

Steg 4. Boka prov :När du bokar kunskapsprov och körprov måste du göra det vid samma tillfälle.Om du utbildar dig på trafikskolan då hjälper vi dig boka prov.
KÖRKORTET ÄR DITT !
Vid godkänt kunskapsprov och körprov då har du körkortet i handen inom 5 dagar.
Om ett av proven inte är godkänd, har du möjlighet att mot ny avgift göra ett omprov inom giltighetstiden två månader.Detta under förutsättning att båda proven genomförts inom en period av två veckor och att omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört prov.Om giltighetstiden har gått ut måste du mot nya avgifter göra båda proven igen.Du bokar proven vid ett och samma tillfälle. Personlig utbildningsplanKom in till oss så hjälper vi dig att planera och boka upp hela körkortsutbildningen.


top